(3222)
 

Khwaja Musa Sarbuland Khan
(-1739)


Main Events

Son of Khwaja Yaqub Sarbuland Khan Naqshbandi Bukhari (died after 1684).[L10]


 

Families | Lands | Abbreviations and Symbols | Sources

© 2019 The Universal Compendium